CENNIK

BADANIA PSYCHOTECHNICZNE 

 • KIEROWCY

  • Badanie psychologiczne egzaminatora i instruktora jazdy.
  • Badanie psychologiczne kierowców zawodowych.
  • Badanie psychologiczne kandydata na kierowcę.
  • Kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne.
  • Badanie psychologiczne kierowcy sprawcy wypadku drogowego.
  • Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu.
  • Badanie psychologiczne kierującego pojazdem pod wpływem środków odurzających.
  • Badanie psychologiczne osoby, która utraciła prawo jazdy na skutek przekroczenia limitu punktów karnych.
  • Badanie psychologiczne kierowców Taxi.

  150  (z VAT) *

  * Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2014r. wszystkie badania w zakresie psychologii transportu mają stałą cenę 150 zł brutto. Cennik obowiązuje od 20. 07. 2014r.

   

  OPERATORZY MASZYN

  • Badanie psychologiczne kierowców wózków jezdnych.
  • Badanie psychologiczne kierowcy w zakresie medycyny pracy na podstawie skierowania.
  • Badania psychologiczne operatora ciężkich maszyn budowlanych.
  • Badania psychologiczne pracownika obsługującego dźwig.

  80  (z VAT)

   

  KIEROWCY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH KAT. B

  oraz

  • Badanie dla pracowników wymagających sprawności psychomotorycznej.
  • Badanie psychologiczne na inne stanowiska pracy na zlecenie lekarza lub pracodawcy.
  • Badania psychologiczne pracownika ochrony.
  • Badania psychologiczne motorniczego.
  • Badanie psychologiczne w celu uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej.

  100 zł (z VAT)

 


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DOROSŁYCH

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Leczenie depresji
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin
 • Psychologiczne problemy z emigracją i akulturacją
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna i psychomotoryczna dla niepełnosprawnych

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI

 

 • Ocena gotowości szkolnej dziecka
 • Diagnoza dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii i innych specyficznych trudności
 • Diagnoza przyczyn nieodpowiedniego zachowania lub problemów emocjonalnych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wspomaganie uczenia się
 • Konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców na tematy wychowawcze

DIAGNOZA I OPINIOWANIE PSYCHOLOGICZNE

Przeprowadzamy diagnozę psychologiczną stanu psychicznego oraz zdolności intelektualnych. Badanie może służyć ocenie wpływu problemów psychologicznych na zdolność podjęcia pracy. Opinia psychologiczna sporządzana jest w oparciu o wywiad, obserwację oraz testy psychologiczne.

 • Badanie i opinia psychologiczna do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Badanie i opinia psychologiczna do celów orzekania o stopniu niepełnosprawności
 • Badanie i opinia psychologiczna do spraw sądowych (m.in. prawa rodzicielskie, opieka nad dzieckiem)
 • Badanie i opinia psychologiczna w związku z urlopem rocznym dla podratowania zdrowia nauczyciela
 • Badanie psychologiczne w celu określenia: ilorazu inteligencji,  cech osobowości, temperamentu, poziom lęku depresji.
 • Diagnoza psychologiczna Zespołu Stresu Pourazowego
 • Badanie psychologiczne kuratora sądowego 150 zł (z VAT)
 • Badanie psychologiczne sędziego,prokuratora – 200 zł (z VAT)
 • Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej – 280 zł (z VAT)

TRENINGI Z PSYCHOLOGIEM

 • Trening asertywności
 • Trening umiejętności osobistych i społecznych
 • Metoda relaksacyjna metodą Schultza
 • Metoda relaksacyjna metodą Jacobsona
 • Sesja coachingu motywacyjnego