KURSY on-line

www.ekursyonline.pl

e-mail: ekursyonlinepl@gmail.com

 • indywidualne podejście do kursantów (dyrektorem firmy jest psycholog),
 • merytoryczną pomoc doradcy zawodowego w doborze najlepszego szkolenia, jak również e-mailowe bezpłatne konsultacje  po odbyciu szkolenia (przez tydzień),
 • honorowane dokumenty – pomocne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
 • czas – uważamy, że to najważniejsza waluta na Świecie, dlatego to od
  Państwa zależy ile czasu poświęcicie na szkolenie i kiedy je ukończycie,
 • zdalnie – nie oznacza gorzej, oszczędność czasu i pieniędzy; brak konieczności dojeżdżania; możliwość odbycia kursu w dowolnych dniach o dowolnej porze, podnoszenie kompetencji miękkich (samodyscypliny, organizacji czasu),
 • materiały szkoleniowe – uczestnicy szkoleń otrzymują fachowo opracowane materiały edukacyjne,
 • egzamin online – czyli praktyczne zadanie do wykonania, które podsumowuje zdobytą wiedzę.

 • Ukończenie szkolenia to dożywotnia i najlepsza inwestycja w siebie (formalnie potwierdzona dokumentem tj. otrzymują Państwo zaświadczenie wystawione przez firmę szkoleniową widniejącą w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych).
 • Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia swoich umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich.
 • Umożliwi Ci perspektywę rozwoju zawodowego, możliwości podwyższenia kwalifikacji.
  • Ukończenie szkoleń może być pomocne w uzyskaniu dofinansowania
   z instytucji publicznych pozwalających na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Aktualizacja wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2017

Wszystkie wydawane dokumenty mają moc prawną na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Nasza firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Nasza firma szkoleniowa wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)


Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie.  Samokształcenie – fortunę.

Jim Rohn