POMOC PSYCHOLOGICZNA

PSYCHODIA świadczy usługi dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

  • Konsultacje
  • Porady psychologiczne
  • Diagnostyka psychologiczna

KONSULTACJA to spotkanie z psychologiem trwające od 45-60 minut, mające na celu wstępne zrozumienie i określenie problemu, a także wskazanie sposobów pomocy. Może się zdarzyć, ze zaistnieje potrzeba obycia kilku spotkań konsultacyjnych, by właściwie określić problem i formy wsparcia. Celem konsultacji jest diagnoza zgłaszanego problemu, zaproponowanie odpowiedniej terapii i udzielenie wstępnych wskazówek.

PORADA PSYCHOLOGICZNA  to rozmowa z psychologiem trwająca do 60 minut. Celem porady jest doraźna pomoc w poradzeniu sobie z problemami. W trakcie spotkania można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania oraz wspólne rozważyć najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na obserwowalnych trudnościach i odczuwanych emocjach w kontekście określonej sytuacji.

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA to podstawowy element pracy psychologa. To opis funkcjonowania osoby badanej, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Podczas diagnostyki, z pomocą wywiadu psychologicznego, obserwacji i testów psychologicznych, psycholog zbiera dane do sporządzenia analizy profilu osobowości klienta. Diagnoza psychologiczna może być przeprowadzana u każdego kto ma chęć głębszego poznania i zrozumienia samego siebie.

 


  Szczegółowy cennik

znajdą Państwo klikając w skarbonkę!